Dla rodziców

 

SZANOWNI PAŃSTWO – RODZICE UCZNIÓW !

 

  1. Zachęcamy Rodziców do częstych kontaktów ze szkołą w ramach konsultacji indywidualnych z nauczycielami wg harmonogramu.

  2. Uczestnictwa w ogólnych spotkaniach z wychowawcą i dyrekcją szkoły w terminach podanych i ogłoszonych publicznie w szkole.

  3. Indywidualnych kontaktów z wychowawcą, nauczycielem przedmiotu, pedagogiem, dyrektorem na bieżąco wg potrzeb.

  4. Zachęcamy rodziców do aktywnego włączenia się do życia szkolnego i uczestnictwa we wszystkich ważnych sprawach, które dotyczą Państwa Dzieci.

  5. Zachęcamy Rodziców do wyrażania opinii na temat szkoły, zasad organizacji pracy, prawa wewnątrzszkolnego, koncepcji pracy szkoły, obowiązujących regulaminów i innych ważnych spraw uczniów.

 

Beata Zawadzka – dyrektor szkoły
Tel. 34 3593 486
e-mail: pspuszyce@poczta.onet.pl

 

 

DO RODZICÓW

 

Dyrektor szkoły mgr Beata Zawadzka przyjmuje rodziców w sprawach:

dydaktyczno-wychowawczych szkoły w dniach:

wtorek w godzinach  10:30 - 12:00
środa w godzinach 10:30 - 12:00


przyjmowania skarg i wniosków w dniu

piątek w godzinach  12:30 - 14:00


Dyrektor szkoły zachęca rodziców do wyrażania opinii na temat pracy szkoły.

 

   

PEDAGOG SZKOLNY mgr Zofia Grześlak

godziny pracy:

czwartek 7:45 - 10:15
piątek 12:45 - 14:15

 

   

 

 

 

Mapa strony Napisz do nas