NAUCZYCIELE

 
NAUCZYCIELE PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
IM. EMANUELA KANI W USZYCACH

ROK SZKOLNY 2019/2020

 1. mgr Beata Zawadzka – język angielski

 2. mgr Barbara Biela – matematyka, informatyka, technika

 3. mgr Donata Dubiel – edukacja wczesnoszkolna, historia

 4. mgr Aleksandra Dłubisz – język angielski

 5. mgr Zofia Grześlak – pedagog, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

 6. mgr Elżbieta Hajduk – język mniejszości narodowej – język niemiecki, biologia, geografia, wychowawca w świetlicy, doradztwo zawodowe, wychowanie do życia w rodzinie

 7. mgr Ewa Kaczkowska – edukacja wczesnoszkolna, przyroda, chemia

 8. Grzegorz Krzemiński – wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa

 9. mgr Anna Kulińska-Śliwińska – geografia, wiedza o społeczeństwie

 10. mgr Krystyna Malinowska – nauczyciel wspomagający, zajęcia rewalidacyjne

 11. mgr Ks. Andrzej Markowski – religia

 12. mgr Aneta Mateusiak–Bagińska – muzyka

 13. mgr Patrycja Napierajczyk – edukacja wczesnoszkolna, technika, zajęcia rewalidacyjne

 14. mgr Danuta Olczyk–Noga – zajęcia rewalidacyjne, biblioteka

 15. mgr Stanisław Sacharczuk – fizyka

 16. mgr Gabriela Skowron – język mniejszości narodowej – język niemiecki, wychowanie fizyczne

 17. mgr Sylwia Włodarska – język polski, plastyka

 18. mgr Ewelina Zdaniewicz – język polski, logopedia, wychowawca w świetlicy

 

Wychowawcy

mgr Patrycja Napierajczyk

klasa I

mgr Donata Dubiel

klasa II

mgr Ewa Kaczkowska

klasa III

mgr Sylwia Włodarska

klasa V

mgr Barbara Biela

klasa VI

mgr Elżbieta Hajduk

klasa VII

mgr Ewelina Zdaniewicz

klasa VIII