Witamy na stronie naszej szkoły


Aktualności - rok szkolny 2018/2019


Zaproszenie


Zobacz zaproszenie w PDF

A oto fotorelacja z uroczystości.


Zakończenie roku szkolnego 2018/2019

19 czerwca 2019r.

Nadszedł wreszcie ten długo oczekiwany przez nas dzień.

Od jutra wakacje!!!

Trzeba jeszcze tylko odebrać świadectwo, pożegnać się z nauczycielami i kolegami i można odpoczywać.
Dla wszystkich uczniów, którzy przez cały rok szkolny uczciwie pracowali były dzisiaj nagrody i świadectwa z wyróżnieniem. Dla pozostałych propozycja, aby już od września zabrać się solidnie do nauki.
Na szczęście wszyscy uczniowie naszej szkoły otrzymali promocje do kolejnych klas.

W tym roku szkolnym po raz pierwszy od wielu lat żegnaliśmy uczniów klasy ósmej.
Nasi absolwenci otrzymali od swoich młodszych kolegów życzenia na kolejne lata nauki oraz drobne upominki.
Uczniowie klasy ósmej podziękowali swoim rodzicom za trud i wysiłek włożony w ich wychowanie natomiast nauczycielom za trud włożony w ich edukację, za cierpliwość, wyrozumiałość, pochwały, ale też słowa krytyki.

Więcej zdjęć w galerii


Konkurs matematyczny

17 czerwca 2019r.

Już po raz drugi w naszej szkole odbył się Międzyklasowy Konkurs Matematyczny. Tym razem rywalizowały ze sobą tylko trzy drużyny.
Zwyciężyła klasa piąta. Drugie miejsce uzyskali uczniowie z klasy szóstej, a trzecie klasa siódma.

Gratulujemy.

Więcej zdjęć w galerii


Konkursy i rozgrywki sportowe

17 czerwca 2019r.

Dzisiaj Mniejszość Niemiecka zorganizowała dla uczniów naszej szkoły konkurs wiersza i piosenki w języku niemieckim oraz rozgrywki sportowe. Wsród konkurencji sportowych były biegi i tor przeszkód.

Dla wszystkich uczniów biorących udział w konkursach i zawodach sportowych DFK Zdziechowice Uszyce ufundowało nagrody, dyplomy i medale.

Więcej zdjęć w galerii


Wycieczka do Krakowa i Wieliczki

14 czerwca 2019r.

Jednodniowa szkolna wycieczka do Krakowa i Wieliczki rozpoczęła się bardzo wcześnie rano i trwała aż do północy. W tym czasie zwiedziliśmy wiele ciekawych miejsc w Krakowie, ale też byliśmy w Kopalni Soli w Wieliczce.
Jedymym mankamentem była pogoda - przez cały dzień było bardzo gorąco.
Na szczęście następnego dnia można było odpocząć.

Więcej zdjęć w galerii


Jak nie czytam, jak czytam

7 czerwca 2019r.

Po raz kolejny nasza szkoła włączyła się w ogólnopolską akcję "Jak nie czytam, jak czytam".
Przed godziną 10.00 wszyscy uczniowie razem z nauczycielami udali się do sali gimnastycznej. Każdy przyniósł ze sobą swoją ulubioną książkę.
Dokładnie o godzinie 10.00 rozpoczęło się wspólne cztanie. Chętni uczniowie głośno czytali wybrane przez siebie fragmenty swoich książek.

Więcej zdjęć w galerii


Karta rowerowa

4 czerwca 2019r.

Dzisiaj dla uczniów klasy czwartej ważny dzień. Druga część egzaminu na kartę rowerową. Tym razem część praktyczna.
Uczniowie pod kierunkiem nauczyciela techniki i nauczyciela wychowania fizycznego w obecności policjanta zaprezentowali swoje umiejętności praktycznej jazdy na rowerze. Oczywiście nie było żadnych trudności. Wszyscy świetnie sobie poradzili. Byli przecież dobrze przygotowani.
Po egzaminie na karę rowerową policjant, pan Artur Kulig spotkał się z wszystkimi uczniami w sali gimnastycznej, aby przypomnieć zasady bezpiecznego poruszania sie po drogach i bezpiecznego spędzania wakacji w górach, w lesie, nad wodą i w mieście.

Więcej zdjęć w galerii


Dzień Dziecka

3 czerwca 2019r.

Co roku Dzień Dziecka odbywa się pod znakiem zawodów sportowych. Tym razem też tak było. Ale były jeszcze inne ciekawe atrakcje. Na uczniów czekała dmuchana zjeżdżalnia, a nawet można było zmierzyć się w ujeżdżaniu byka.
Rada Rodziców ufundowała również poczęstunek. Uczniowie otrzymali lody, a później była kiełbaska z grila i napoje.
Na zakończenie przyjechała jeszcze Straż Pożarna, która stworzyła nam kurtynę wodną, dzięki czemu mogliśmy w ten bardzo upalny dzień choć trochę się schłodzić.
Do domu wracaliśmy zmęczeni, ale bardzo szczęśliwi i zadowoleni z tak fajnie spędzonego dnia.

Za wszystkie atrakcje i poczęstunek dziękujemy Rodzicom i Sołectwu Uszyckiemu.

Więcej zdjęć w galerii


Klauzula informacyjna dla rodzica/opiekuna prawnegoZgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych dziecka jest Publiczna Szkoła Podstawowa im. Emanuela Kani w Uszycach reprezentowane przez dyrektora mgr Beatę Zawadzką
 2. W placówce został powołany inspektor ochrony danych osobowych, z którym można kontaktować się za pomocą poczty email pod adresem: iod@gorzowslaski.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe oraz dane dziecka przetwarzane będą jedynie w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych na podstawie art.6 ust.1 lit.a i art.9 ust.2 lit.a RODO w związku z Prawem Oświatowym i Ustawą System Informacji Oświatowej
 4. Podanie danych jest obowiązkiem wynikającym z art. 40 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r., poz. 59 z późn. zm.).
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych w tym nauczyciele zapewniający opiekę dzieciom na podstawie delegacji zawartych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r., poz. 59 z późn. zm.).
 6. Przysługuje Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz inne uprawnienia wynikające z obowiązujących przepisów prawa
 7. W przypadku informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w Publicznej Szkole Podstawowej im. Emanuela Kani w Uszycach przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane

Drodzy Rodzice!

W związku z pojawiającymi się informacjami dotyczącymi niebezpiecznych sytuacji z udziałem dzieci, przypominam o zachowaniu daleko idącej profilaktyki w celu wyeliminowania ich w rejonie naszej Szkoły. Proszę przypominać dzieciom o zachowaniu szczególnej ostrożności w kontaktach z osobami nieznajomymi w drodze do i ze szkoły, a także w czasie wolnym od zajęć. Istotnym aspektem jest zwrócenie uwagi na zachowanie asertywnej postawy młodych ludzi wobec obcych, którzy proponują przejazd samochodem, ofiarowują prezenty, a szczególnie artykuły spożywcze, co może być kluczowym dla ich bezpieczeństwa. Przypominam o obowiązku opieki nad dziećmi najmłodszymi, szczególnie po zakończeniu zajęć szkolnych.

Kocham Cię Mamo, kocham Cię Tato

27 maja 2019r.

Dzisiaj już od samego rana uczniowie byli bardzo podekscytowani.
To jeden z tych niewielu dni, kiedy wszyscy zastanawiamy się w jaki sposób podziękować swoim rodzicom za wszystko, co dla nas robią. I chociaż mieliśmy przygotowane wierszyki i piosenki to jednak, kiedy przyszło indywidualnie złożyć życzenia, brakowało słów.

Drodzy Rodzice, bardzo Was kochamy.

Dziękuję Wam za trud wychowania,
za miłość i uśmiech,
za pogodne dni pełne radości i szczęścia,
za Waszą pomoc i wsparcie
w każdej chwili naszego życia.

Więcej zdjęć w galerii


Po uroczystości rodzicom zostały przedstawione procedury bezpieczeństwa obowiązujące na terenie szkoły oraz osoby i instytucje, do których można zgłosić się o wsparcie w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej i wychowawczej.
Dodatkowe informacje na temat "Bezpiecznej Szkoły" można uzyskać na stronie internetowej wchodząc na link bezpiecznaszkola.men.gov.pl


I Powiatowy Konkurs Tańca

23 maja 2019r.

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w I Powiatowym Konkursie Tańca dla Szkół Podstawowych. Konkurs odbywał się w Szkole Podstawowej nr 3 w Praszce.
Do konkursu zgłosiło się 16 zespołów w poszczególnych kategoriach wiekowych.
Naszą szkołę reprezentowały "Wirujące chusty" i "Taneczne orzełki".

Więcej zdjęć w galerii


Szkolny Konkurs Tańca

15 maja 2019r.

Dzisiaj odbył się I Szkolny Konkurs Tańca. Przystąpiły do niego dwa zespoły.
Pierwszy zespół to:
Wirujace chusty w składzie:

 1. Weronika
 2. Jagoda
 3. Tim
 4. Tomek
Drugi zespół Taneczne orzełki w składzie:
 1. Carmen
 2. Małgosia
Jury:
p. Beata Zawadzka
p. Donata Dubiel
p. Patrycja Napierajczyk
p. Grzegorz Krzemiński

Oba zespoły pojadą na konkurs powiatowy, który odbędzie się w Praszce.

Organizatorem konkursu była p. Aneta Mateusiak-Bagińska

Więcej zdjęć w galerii


Przerwa na czytanie

14 maja 2019r.

PRZERWA NA CZYTANIE – ogólnopolska akcja realizowana w ramach kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom”, promująca czytanie, przeprowadzona została w Publicznej Szkole Podstawowej im. Emanuela Kani w Uszycach w bieżącym roku szkolnym pierwszy raz.
Odbyła się ona 14 maja 2019r. W tym dniu podczas 1. i 3. przerwy lekcyjnej uczniowie dołączyli do grona uczestników ogólnopolskiej akcji bicia rekordu w liczbie osób czytających na przerwie. Na korytarzu szkolnym przygotowano kąciki czytelnicze. Zainteresowani uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły mogli oddać się czytaniu książek, wśród których były między innymi książki zakupione w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.
Akcji towarzyszyła wystawa ph. „Czy współcześnie potrzebne jest nam czytanie” oraz gazetka dotycząca zalet czytania.
Optymizmem napawa fakt, że akcja wzbudziła zainteresowanie i przyczyniła się do popularyzacji zbiorów biblioteki szkolnej. Adresaci akcji przyjęli ją pozytywnie, traktując jako dobrą zabawę. Byli również tacy, których czytana podczas przerwy książka zaciekawiła na tyle, że wypożyczyli ją do domu.

„Przerwa na czytanie” z pewnością powtórzona zostanie w przyszłym roku szkolnym. Mamy już nowe pomysły na jej przeprowadzenie.

Więcej zdjęć w galerii


Wiwat 3 Maja

9 maja 2019r.

Uroczysty apel z okazji Świąt majowych.

Więcej zdjęć w galerii


Podsumowanie konkursów

26 kwietnia 2019r.

Dzisiaj zostały rozstrzygnięte dwa konkursy: konkurs recytatorski i konkurs ortograficzny.
Zwycięscy otrzymali atrakcyjne nagrody.

Więcej zdjęć w galerii


Egzamin ósmoklasisty

15 - 17 kwietnia 2019r.

W tym roku szkolnym po raz pierwszy odbywał się egzamin ósmoklasisty.
Sześciu uczniów naszej szkoły przez trzy dni sprawdzało swoją wiedzę:

 • z języka polskiego w poniedziałek 15 kwietnia 2019r.,
 • z matematyki we wtorek 16 kwietnia,
 • z języka angielskiego w środę 17 kwietnia.
Wszyscy mamy nadzieję, że ósmoklasiści dali z siebie wszystko i napisali najlepiej jak potrafili.

Więcej zdjęć w galerii


Konkurs recytatorski

11 kwietnia 2019r.

W dniu dzisiejszym odbył się również Szkolny Konkurs Recytatorski.

Więcej zdjęć w galerii


Podsumowanie konkursu na pisankę

11 kwietnia 2019r.

Dzisiaj został podsumowany konkurs plastyczny na pisankę wykonaną dowolną techniką.

Więcej zdjęć w galerii


Rekolekcje Wielkopostne

8 kwietnia 2019r.

Przez pierwsze trzy lekcje uczestniczyliśmy w zabawach i konkursach z okazji Pierwszego Dnia Wiosny. Póżniej rozpoczęły się Rekolekcje Wielkopostne. Pierwszego dnia odbyły się one w szkole natomiast drugiego dnia byliśmy wszyscy w Kościele.

Więcej zdjęć w galerii


Kocham Cię Wiosno

8 kwietnia 2019r.

Pierwszy Dzień Wiosny odbywał się w naszej szkole pod hasłem "Kocham Cię Wiosno".
W tym dniu nie było lekcji, a jedynie konkursy, zabawy i dużo radości.

Później uczestniczyliśmy jeszcze w Rekolekcjach Wielkopostnych.

Więcej zdjęć w galerii


Konkurs strażacki - etap powiatowy

2 kwietnia 2019r.

Powiatowy etap Konkursu Wiedzy Pożarniczej odbył się w Oleśnie.
Z naszej szkoły wzięło w nim udział dwóch uczniów.

Więcej zdjęć w galerii


Kreatywni na 101

29 marca 2019r.

Uczniowie młodszych klas podczas zajęć świetlicowych wzięli udział w konkursie plastycznym "Kreatywni na 101".
W ramach tego konkursu należało przygotować makietę domku i wykonać z plasteliny figurki dalmatyńczyków. Gotową pracę należało sfotografować i przesłać w formie elektronicznej zdjęcia z przebiegu zajęć na podany adres.
Na zwycięzkie prace czekają atrakcyjne nagrody.

Więcej zdjęć w galerii


Konkurs strażacki - etap gminny

25 marca 2019r.

Kolejny etap konkursu stażackiego - etap gminny odbył się w Gorzowie Śląskim.
Naszą szkołę reprezentowało czterech uczniów.

Więcej zdjęć w galerii


Konkurs Wiedzy Pożarniczej

20 marca 2019r.

Dzisiaj w naszej szkole odbył się szkolny etap Konkursu Wiedzy Pożarniczej.
Wcześniej strażacy przyjechali do nas i opowiedzieli nam o swojej pracy. Mogliśmy również zobaczyć jak wygląda wyposażenie wozu strażackiego.

Więcej zdjęć w galerii


Spotkanie z żołnierzami

15 marca 2019r.

Gościliśmy dzisiaj w szkole 91. Batalion Logistyczny Ziemi Opolskiej im. ppłk. Antoniego Gali. Żołnierze bardzo ciekawie opowiedzieli nam o swojej pracy i pobycie na misjach.

Odbyły się również zajęcia praktyczne z udzielania pierwszej pomocy.

Więcej zdjęć w galerii


10 Opolska Brygada Logistyczna umieściła na swojej stronie internetowej zdjęcia ze spotkania żołnierzy 91 Batalionu Logistycznego z naszymi uczniami.
Można je obejrzeć wchodząc na link zdjęcia ze spotkania


Dzień Otwarty

14 marca 2019r.

Dzisiaj w naszej szkole gościliśmy przedszkolaków. Uczniowie klasy pierwszej i drugiej wraz ze swoimi wychowawcami zaopiekowali się naszymi młodszymi kolegami z przedszkola, którzy już wkrótce będą uczniami naszej szkoły. Wspólnie bawili się, słuchali bajek i oglądali szkołę.

Więcej zdjęć w galerii


Podsumowanie konkursu

12 marca 2019r.

W dniu dzisiejszym został podsumowany konkurs związany z bezpiecznym korzystaniem z internetu.

Więcej zdjęć w galerii


Podsumowanie konkursu na logo szkoły

6 marca 2019r.

Dzisiaj został rozstrzygnięty konkurs na logo naszej szkoły.
Przygotowane zostały tylko dwie prace, ale obie bardzo ładne. Trudno było komisji rozstrzygnąć, która z nich będzie stanowić logo naszej szkoły.

Więcej zdjęć w galerii


Dzień Bezpiecznego Internetu

19 luty 2019r.

Już po raz drugi nasza szkoła bierze udział w akcji Dzień Bezpiecznego Internetu.

W tym roku szkolnym uczniowie młodszych klas mieli zajęcia edukacyjne pod hasłem Bezpieczeństwo w sieci. W klasach 4 - 6 odbyły się zajęcia edukacyjne pod hasłem "Internet bez hejtu", a w klasach 7 i 8 "Zamiast hejtu".

Ogłoszony został również konkurs na pracę plastyczną:

 • dla klas 1-2 - "Bezpieczne korzystanie z internetu",
 • dla klas 4-8 - "Internet bez hejtu".

Więcej zdjęć w galerii


Ku niepodległej

18 lutego 2019r.

Grupa artystyczna Rekonstrukto zaprezentowała pokaz historyczny "Ku niepodległej".

Mieliśmy okazję usłyszeć opowieści o tym, jak bohaterowie walczyli o wolność, honor i ojczyznę. Mogliśmy zobaczyć różne rodzaje broni i ubiór, jaki nosili polscy żołnierze w różnym okresie.

Więcej zdjęć w galerii


Spotkanie z panią Agnieszką Chrobot

14 lutego 2019r.

To już kolejna atrakcja dzisiejszego dnia. Tym razem spotkanie autorskie z poetką panią Agnieszka Chrobot.
Pani Agnieszka zaprezentowała swoje wiersze z różnych tomików i przedstawiła je również w formie muzycznej.

Więcej zdjęć w galerii


Walentynki

14 lutego 2019r.

Dzisiaj Walentynki, czyli Dzień Zakochanych.
W naszej szkole już od kilku dni działała poczta walentynkowa. Do skrzynki można było wrzucić walentynkę z życzeniami.
Uczniowie, którzy zdobyli najwięcej walentynek otrzymali dyplom dla najsympatyczniejszej dziewczyny i najsympatyczniejszego chłopaka.

W tym roku szkolnym najsympatyczniejszą dziewczyną została Weronika, a najsympatyczniejszym chłopcem Tomek.

Więcej zdjęć w galerii


Podsumowanie konkursu
ph. Bezpieczne zabawy zimowe

14 lutego 2019r.

Dzisiaj został rozstrzygnięty konkurs plastyczny pod hasłem "Bezpieczne zabawy zimowe".

Więcej zdjęć w galerii


Zabawa karnawałowa

23 stycznia 2019r.

Druga część dzisiejszego dnia również zapowiadała się wspaniale.
O godzinie 16:00 rozpoczęła się zabawa karnawałowa.

Prawie każdy z nas przyszedł przebrany, niektórych trudno było nawet rozpoznać.
W czasie balu odbył się konkurs na najciekawszy strój. Były też inne konkursy i zabawy.

Całą oprawę muzyczną przygotowała Pani Gabriela Skowron, która wcieliła się w rolę didżeja i poprowadziła całą naszą zabawę.

Bardzo dziękujemy!

Więcej zdjęć w galerii


Dzień Babci i Dziadka

23 stycznia 2019r.

Dzisiaj gościliśmy w szkole nasze Kochane Babcie i naszych Kochanych Dziadków.
Z okazji ich święta złożyliśmy im życzenia, wręczyliśmy upominki i zaprezentowaliśmy krótki program artystyczny.

Później był słodki poczęstunek.

Więcej zdjęć w galerii


Spotkanie z policjantem

21 stycznia 2019r.

Już po raz drugi gościliśmy w szkole pana policjanta. Pan Artur Kulig, nasz dzielnicowy przyjechał do nas, aby porozmawiać z nami o bezpiecznym spędzaniu ferii zimowych.

Więcej zdjęć w galerii


I Szkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek

16 stycznia 2019r.

Dzisiaj w naszej szkole odbył się I Szkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek "Leć kolędo w świat".

Wzięli w nim udział chętni uczniowie z klas I - VI.

Organizatorem konkursu była Pani Aneta Mateusiak-Bagińska.

Więcej zdjęć w galerii


Podsumowanie konkursu
na kartkę świąteczną

21 grudnia 2018r.

Rozstrzygnięcie konkursu na najpiękniejszą kartkę bożonarodzeniową było bardzo trudne. Jury miało duży problem, ponieważ wszystkie kartki były bardzo ładne.

Ostatecznie postanowiono, że w klasach młodszych i starszych będą tylko pierwsze i drugie miejsca.

Więcej zdjęć w galerii


Wigilie klasowe

19 grudnia 2018r.

Wigilia klasy piątej.

Więcej zdjęć w galerii


Spotkanie ze strażakami

19 grudnia 2018r.

Do naszej szkoły przyjechali strażacy, aby porozmawiać z nami na temat ewakuacji w szkole w razie jakiegoś zagrożenia.
Zaprezentowali nam film pokazujący jak taka ewakuacja powinna wyglądać.
Uświadomili nam, że sprawnie zorganizowana ewakuacja w razie pożaru może uratować nam życie.

Więcej zdjęć w galerii


Spotkanie z policjantem

18 grudnia 2018r.

Dzisiaj naszą szkołę odwiedził policjant pan Artur Kulig, który jest dzielnicowym w gminie Gorzów Śląski. Przyjechał, aby porozmawiać z nami na temat bezpiecznego poruszania się po drogach. Policjant przypomniał nam wszystkim, jak ważne jest dla naszego bezpieczeństwa, aby być dobrze widocznym na drodze. Między innymi dlatego powinniśmy nosić elementy odblaskowe.

Druga bardzo ważna rzecz, na którą zwrócił uwagę policjant, to bezpieczne zabawy zimowe.

Więcej zdjęć w galerii


Program świąteczny - Jasełka

16 grudnia 2018r.

W dniu dzisiejszym jeszcze raz przedstawiliśmy bajkę Hansa Christiana Andersena "Dziewczynka z zapałkami".
Tym razem dla pań z Koła Róż Różańcowych.

Więcej zdjęć w galerii


Jasełka

15 grudnia 2018r.

Dzisiaj uczniowie naszej szkoły zaprezentowali widowisko na podstawie bajki Hansa Christiana Andersena "Dziewczynka z zapałkami".
To wzruszająca opowieść o biednej, samotnej, zziębniętej dziewczynce, która w ostatnią noc roku próbuje sprzedać zapałki. To historia o niesprawiedliwości, samotności, ale w pewien sposób także o nadziei.
Oglądając to przedstawienie możemy zastanowić się co tak naprawdę w życiu każdego z nas jest najważniejsze. Czy zauważamy wokół siebie innych ludzi i ich potrzeby.

Po przedstawieniu uczniowie zaśpiewali kolędy. Zaprosili również do wspólnego kolędowania zebranych gości.

Na zakończenie można było poczęstować się ciastem i wypić herbatę lub kawę.

Więcej zdjęć w galerii


Czytanie bajek

14 grudnia 2018r.

Dzisiaj uczennice klasy piątej czytały bajki uczniom klasy pierwszej.

Więcej zdjęć w galerii


Spotkanie z pisarką Anną Dwornicką

12 grudnia 2018r.

O godzinie 17:00 odbyło się w naszej szkole spotkanie autorskie z pisarką Anną Dwornicką. Uczniowie, rodzice i nauczyciele uczestniczyli w warsztatach literackich.
Zajęcia były bardzo ciekawe. Uczniowie rywalizowali z nauczycielami przypominając sobie fragmenty różnych bajek, ich tytuły oraz autorów, a później tworząc samodzielnie swoje własne wiersze wykorzystując cztery podane słowa.

Na zakończenie można było poprosić pisarkę o autograf.

Więcej zdjęć w galerii


Wyjście do Filii Biblioteki w Uszycach

12 grudnia 2018r.

W dniu dzisiejszym mieliśmy okazję uczestniczyć w zajęciach zorganizowanych dla nas w bibliotece wiejskiej w Uszycach.
Uczestniczyliśmy w zajęciach zorganizowanych osobno dla grupy uczniów klas 1-2 oraz dla uczniów klas 4 - 8.

Więcej zdjęć w galerii


Lekcja biblioteczna

11 grudnia 2018r.

Dzisiaj przyjechała do naszej szkoły pani Urszula Zybura-Zadworna, która zorganizowała nam bardzo ciekawe zajęcia w szkolnej bibliotece.

Więcej zdjęć w galeriiSerdecznie zapraszamy

na

Świąteczne Kolędowanie,

które odbędzie się
w Publicznej Szkole Podstawowej im. Emanuela Kani w Uszycach

dnia 15 grudnia 2018r. (sobota) o godz. 17:00.

Dyrekcja, Nauczyciele,
Pracownicy, Rodzice,
Uczennice i Uczniowie.Wizyta Świętego Mikołaja

6 grudnia 2018r.

Już od samego rana nie mogliśmy się doczekać Mikołaja. Każdy z nas po cichu zastanawiał się, czy dostanie paczkę od Świętego Mikołaja, czy tylko rózgę. Na szczęście okazało się, że wszyscy byliśmy grzeczni i zasłużyliśmy na prezenty.
Jednak nie było tak łatwo. Trzeba było zaprezentować się i zaśpiewać, a nawet przeczytać fragment książki.

Więcej zdjęć w galerii
Konkursy!!!

W związku ze zbliżającymi się Świętami serdecznie zapraszamy do udziału w konkursach:

 • wokalnym na najpiękniejszą kolędę,

  organizowanym przez
  Panią Anetę Mateusiak – Bagińską


 • plastycznym na najpiękniejszą kartkę bożonarodzeniową,

  organizowanym przez Panią Ewę Kaczkowską.


Więcej informacji znajdziecie na plakatach znajdujących się w szkole.
Kochani Uczniowie!

Przypominamy, że nasza szkoła bierze udział
w
Ogólnopolskim Programie Rozwoju Czytelnictwa.

W związku z tym zachęcamy do korzystania ze zbiorów naszej biblioteki i zapoznania się z zakupionymi nowościami.
Każdy z pewnością znajdzie coś dla siebie.
Życzymy miłej lektury i pamiętajcie, że książka to najlepszy przyjaciel każdego z Was!
Z bibliotecznej półki,
czyli książkowy zawrót głowy

Książki zakupione dzięki udziałowi w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa.


To nie wszystkie. Jest ich dużo więcej.

Biblioteka udostępnia swoje zbiory również na okres świąt, ferii zimowych i wakacji.

O WARTOŚCI CZYTANIA

Czytam. Zaprzyjaźniam się.

Czytam. Jestem wolny.

Czytam. Więcej wiem i umiem.

Czytam. Nie błądzę.

Czytam. Żyję zdrowo.

Czytam. Podróżuję. Zwiedzam.

Czytam. Poznaję.

Czytam. Pamiętam.

Czytam. Rozmawiam.

Czytam. Rozwijam się i doskonalę.

Czytam. Mam moc.

Czytam. Bawię się.

Czytam. Jestem dobrze wychowany.

Czytam. Jestem wrażliwy.

Czytam. Rozumiem.

Czytam. Doświadczam.

Czytam. Przeżywam przygody.
Spotkanie z przedstawicielami KRUS-u

W dniu 4.12.2018r. (wtorek) odbędzie się spotkanie uczniów naszej szkoły z przedstawicielami Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Oleśnie.
Uczniowie będą uczestniczyć w prezentacji i pogadance zakończonej konkursem.

W związku z tym prosimy rodziców o dostarczenie do szkoły podpisanych dokumentów, które dzieci otrzymały:
 1. Informacja na temat danych osobowych i ich przetwarzania - działania prewencyjne;

 2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku - działania prewencyjne.


Fotorelacja ze spotkania


Uczniowie uczestniczyli w projekcji filmu "Bezpieczeństwo na wsi".
Poznali niebezpieczeństwa jakie czyhają na nich na wsi i dowiedzieli się jak bezpiecznie bawić się i spędzać czas w gospodarstwie rolnym.
Po prelekcji filmu odbył się konkurs na temat bezpieczeństwa na wsi.Dyskoteka andrzejkowa

28 listopada 2018r.

Dzisiaj o godzinie 16:00 rozpoczęła się dyskoteka andrzejkowa. Były tańce, różne zabawy i oczywiście wróżby. Można było wywróżyć sobie przyszłość i imię swojej dziewczyny lub chłopaka.
Każda klasa zorganizowała sobie we własnym zakresie poczęstunek.

Było bardzo fajnie i nawet nie zauważyliśmy, a już trzeba było wracać do domu.

Więcej zdjęć w galerii


Zakład Produkcyjno - Nasienny
w Uszycach

21 listopada 2018r. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w wycieczce do Zakładu Produkcyjno - Nasiennego w Uszycach, który jest filią Małopolskiej Hodowli Roślin z Krakowa.
Tam mieliśmy możliwość zaobserwowania hodowli bydła na większą skalę.

Więcej zdjęć w galerii

JUBILEUSZ 50-LECIA SZKOŁY

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy,
że w dniach 29 - 30 VI 2019r. (sobota - niedziela)
odbędzie się
Jubileusz 50-lecia Publicznej Szkoły Podstawowej
im. Emanuela Kani w Uszycach.


Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy.
Wycieczka do Częstochowy

15 listopada 2018r.

Dnia 15 listopada 2018r. uczniowie naszej szkoły wyjechali na całodniową szkolną wycieczkę do Częstochowy.
Byli na spektaklu teatralnym pt. "Tajemniczy ogród", a później zwiedzili Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze.
Trzecim punktem wycieczki była największa w Polsce wystawa klocków LEGO. Uczniowie nie tylko oglądali różne budowle z klocków, ale mogli też samodzielnie wykonać z nich różne prace.

Więcej zdjęć w galerii


Podsumowanie konkursu plastycznego
"Noś odblaski, daj się zauważyć"

9 listopada 2018r.

Również dzisiaj podsumowany został konkurs na plakat pod hasłem "Noś odblaski, daj się zauważyć". Uczestnicy konkursu otrzymali drobne upominki i pamiątkowe dyplomy. Prace uczniów zostały wywieszone na korytarzu szkolnym.

Więcej zdjęć w galerii


Podsumowanie konkursu plastycznego
o tematyce patriotycznej

9 listopada 2018r.

W dniu dzisiejszym został podsumawany konkurs plastyczny o tematyce patriotycznej. Uczniowie klas I - II wykonali swoje prace indywidualnie, natomiast klasy IV - VII wykonały prace klasowo.
Pani dyrektor Beata Zawadzka wręczyła nagrody tym, którzy zajęli pierwsze trzy miejsca.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy.
Prace uczniów zostały wywieszone na korytarzu szkolnym.

Więcej zdjęć w galerii


Śpiewanie hymnu państwowego

9 listopada 2018r.

Z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, dziesiaj o godzinie 11:11 odśpiewaliśmy hymn państwowy.
Razem z przedszkolakami wyszliśmy przed budynek naszej szkoły i zaśpiewaliśmy wszystkie cztery zwrotki Mazurka Dąbrowskiego. Kto mógł przyszedł do szkoły ubrany na biało-czerwono. Przynieśliśmy flagi i biało-czerwone balony.

Później zrobiliśmy sobie jeszcze pamiątkowe zdjęcie w sali gimnastycznej.

Więcej zdjęć w galerii


ŚNIADANIE DAJE MOC

8 listopada 2018r.

Dzisiaj w ramach Europejskiego Dnia Zdrowego Jedzenia i Gotowania obchodzony jest w Polsce „Dzień Śniadanie Daje Moc”. Nasza szkoła kolejny raz włączyła się w tą akcję. Na trzeciej lekcji samodzielnie robiliśmy sobie kanapki z produktów przygotowanych wcześniej przez naszych nauczycieli. Były bardzo smaczne. To dzięki jedzeniu takich zdrowych posiłków mamy siłę do pracy i nauki. Każdy z nas dobrze wie, jak ważne jest śniadanie i zdrowe odżywianie.
Dzięki takim akcjom jak ta zwiększa się świadomość na temat zdrowego odżywiania i roli śniadania w diecie każdego ucznia. Przyczynia się ona również do obniżenia poziomu niedożywienia dzieci w Polsce – poprzez edukację oraz promocję prawidłowego żywienia.

Więcej zdjęć w galerii


Otwarcie gabinetu pielęgniarki szkolnej

7 listopada 2018r.

W dniu dzisiejszym nastąpiło uroczyste otwarcie gabinetu pielęgniarki szkolnej. Ponieważ uroczystość ta zbiegła się z uroczystością z okazji 100 - lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości, uczestniczyli w niej ci sami zaproszeni goście.
Przecięcia wstęgi dokonała pani Krystyna Kucharz, nasza pielęgniarka szkolna.
Gabinet został poświęcony przez Proboszcza Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Uszcach, księdza Andrzeja Markowskiego.

Więcej zdjęć w galeriiZAPROSZENIE


Dyrekcja, Nauczyciele,Uczennice i Uczniowie
Publicznej Szkoły Podstawowej
im. Emanuela Kani w Uszycach
i Przedszkola Publicznego w Zdziechowicach,
oddział w Uszycach

serdecznie z a p r a s z a j ą

na program słowno – muzyczny


ph. „Dla Ciebie Polsko, dla Twej chwały”,


który odbędzie się 7 listopada 2018r. o godz. 16:00

w Publicznej Szkole Podstawowej im. Emanuela Kani w UszycachZapraszamy również na wystawę książek
o tematyce patriotycznej.zobacz zdjęcia z uroczystości
Bajka o szczęściu

24 października 2018r.

Dzisiaj naszą szkołę odwiedził Teatrzyk lalek z Przemyśla. Zaprezentował nam "Bajkę o szczęściu."
Ubogi Staruszek ze swoimi zwierzątkami: Świnką, Kogucikiem i Myszką pokazali nam jak bardzo człowiek staje się samotny, kiedy zamiast przyjaźni wybiera przedmioty.
A przecież to nie pieniądze, bogactwo czy majątek przynoszą prawdziwe szczęście. Można być biednym, ale szczęśliwym mając u boku takich przyjaciół jak Świnka, Kogucik czy Myszka.

Więcej zdjęć w galerii


Podsumowanie konkursu plastycznego "Owoce i warzywa w malarstwie i rzeźbie"

19 października 2018r.

Dzisiaj odbył się apel podsumowujacy konkurs plastyczny. Wręczone zostały nagrody i dyplomy uczniom, którzy zajęli pierwsze, drugie i trzecie miejsca.
Wszyscy pozostali uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy.

Więcej zdjęć w galerii


Dzień Edukacji Narodowej

17 października 2018r.

W dniu dzisiejszym odbyła się uroczysta akademia, w której uczniowie podziękowali wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły za ich trud włożony w edukację, za cierpliwość, poświęcenie i ciepłe słowo. Dziękowali za rady, wskazówki, pochwały, ale i słowa krytyki. Dziękowali za codzienny przykład, jak być mądrym i dobrym człowiekiem.

Wdzięczność i podziękowanie dla Pani Krystyny Malinowskiej za trud pracy nauczycielskiej oraz wieloletnie zarządzanie szkołą wyrazili uczniowie, rodzice i nauczyciele.

Więcej zdjęć w galerii


Konkurs plastyczny pod hasłem
"Owoce i warzywa w malarstwie i rzeźbie"

12 października 2018r.

Więcej zdjęć w galerii


Podsumowanie akcji "Cała Szkoła Biega"

9 października 2018r.

Dzisiaj zostały rozdane dyplomy i medale uczniom, którzy wzięli udział w biegu przełajowym z przeszkodami.

Więcej zdjęć w galerii


Edu Event - doświadczalna lekcja przyrody


1 października 2018r. odbyła się w naszej szkole niecodzienna lekcja przyrody. Prowadzący zajęcia, Pan Mateusz Łucki zaprezentował niezwykłe eksperymanty i doświadczenia chemiczne i fizyczne, które następnie wyjaśniał w przystępny sposób. Zajęcia spotkały sie z dużym entuzjazmem ze strony uczniów.

Więcej zdjęć w galerii


VIII Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

28 września 2018r. uczniowie naszej szkoły już po raz drugi wzięli udział w tym przedsięwzięciu.

Przygotowania do akcji rozpoczęły się dużo wcześniej, kiedy to na szkolnym korytarzu pojawiło się ogłoszenie o przygotowaniu przez poszczególne klasy plakatów promujących tabliczkę mnożenia. Klasy miały wywiesić swoje plakaty na drzwiach swoich klas od strony korytarza dnia 21 września.
Tego samego dnia został wywieszony dokładny plan obchodów VIII Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia.

Na początku następnego tygodnia chętni uczniowie przystąpili do egzaminu na egzaminatorów i zapoznali się z obowiązkami, jakie będą musieli spełnić w piątek 28 września 2018r.

28 września 2018r. trzy komisje egzaminacyjne sprawdzały uczniów i dorosłych ze znajomości tabliczki mnożenia. Zgodnie z regulaminem każdy zespół dysponował stoperem i na rozwiązanie 5 przykładów uczniowie i dorośli mieli 3 minuty. Osoby, które poprawnie rozwiązały zadania przybijały z egzaminatorami „piątkę” i otrzymywały Odznakę Eksperta Tabliczki Mnożenia.

Do egzaminu przystąpiło 25 uczniów z poszczególnych klas i 9 nauczycieli i pracowników szkoły. Podsumowanie całej akcji i rozdanie certyfikatów uczniom, nauczycielom i pracownikom szkoły odbyło się w czwartek 11 października na uroczystym apelu.

Wszystkim biorącym udział w akcji gratulujemy i zapraszamy za rok.

Więcej zdjęć w galeriiOgólnopolski Tydzień Sportu pod hasłem "Cała Szkoła Biega"

27 wrzesnia 2018r.

Dzisiaj chętni uczniowie z poszczególnych klas wzięli udział w biegu przełajowym z przeszkodami.

Więcej zdjęć w galeriiDzień Chłopca w klasie piątej

26 września 2018r.

Dzisiaj w klasie piątej na lekcji z wychowawcą chłopcy obchodzili swoje święto - Dzień Chłopca. Dziewczęta przygotowały im upominki. Każdy chłopak dostał kubek ze swoim imieniem, a w nim słodką niespodziankę. Słodyczy wystarczyło także dla dziewcząt. Później były wspólne konkursy i zabawy.

Więcej zdjęć w galeriiSprzątanie Świata

21 września 2018r.

W tym roku szkolnym Sprzątanie Świata odbywało się pod hasłem "Dwa razy więcej! Dwa razy czyściej!".
Każda klasa miała wyznaczony rejon, który należało wysprzątać. Uczniowie otrzymali jednorazowe rękawiczki i worki na śmieci i razem z opiekunami posprzątali najbliższą okolicę.

Więcej zdjęć w galerii


ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

Dnia 3 września 2018 roku o godzinie 8.00 uroczystą Mszą Świętą rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2018/2019.
Wszystkim Uczniom życzymy, aby nadchodzące miesiące były nie tylko czasem wytężonej pracy, ale niosły ze sobą także wiele radości i zadowolenia z rozwoju własnych zainteresowań i uzdolnień. Niech będzie to rok nowych wyzwań, prowadzących do otwartości, poszanowania innych i umiejętności znalezienia się we współczesnym świecie.

Więcej zdjęć w galerii
Rok szkolny 2017/2018Komunikat dotyczący danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Publicznej Szkole Podstawowej im. E. Kani w Uszycach jest mgr Krystyna Malinowska – dyrektor szkoły.

2. Inspektorem ochrony danych w Publicznej Szkole Podstawowej im. E. Kani w Uszycach jest Marek Morawiec, adres e-mail: iod@gorzowslaski.pl

3. Zbierane dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018r., poz.1000), w celu realizacji przez Publiczną Szkołę Podstawową im. E. Kani w Uszycach obowiązków wynikających z przepisów prawa.

4. W celu realizacji zadań innych niż wynikających z obowiązku prawnego, dane osobowe nie będą przetwarzane bez dobrowolnej i świadomej zgody osoby, której dane dotyczą.

5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

6. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, uzyskania ich kopii oraz przenoszenia danych o ile nie ogranicza tego przepis prawa na podstawie którego, dane osobowe są przetwarzane.

7. W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, osoba, której dane dotyczą, ma prawo do jej wycofania lub wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na czynności przetwarzania, które miały miejsce do momentu wycofania zgody.

8. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa.

9. Administrator danych nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018

22 czerwca 2018r.

Nareszcie upragnione wakacje.

Jeszcze tylko świadectwo, spotkanie z wychowawcą, przypomnienie zasad bezpiecznego spędzania wakacji i możemy odpocząć po roku nauki.
Dla tych, którzy naprawdę uczciwie i systematycznie pracowali były nagrody książkowe i świadectwa z wyróżnieniem. Rodzice uczniów wyróżnionych otrzymali listy gratulacyjne. Uczniowie klasy czwartej odebrali również karty rowerowe.

Mamy nadzieję, że za rok uczniów wyróżnionych w naszej szkole będzie jeszcze więcej.

A teraz żegnaj szkoło!
Do zobaczenia po wakacjach!

Więcej zdjęć w galerii


Noc Bibliotek

21 czerwca 2018r.

Hasło tegorocznej akcji brzmiało "RzeczpospoCzyta" i nawiązywało do 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Więcej zdjęć w galerii


Międzyklasowy konkurs matematyczny

19 czerwca 2018r.

Dzisiaj pierwszy raz rywalizowaliśmy między sobą rozwiązując różne zagadki i zadania matematyczne. Każda klasa rozwiązywała takie same zadania.
Zwyciężyła klasa VI, drugie miejsce zajęła klasa V.

Więcej zdjęć w galerii


Kibicujemy naszej drużynie

19 czerwca 2018r.

Dzisiaj pierwszy mecz Polski na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej. Nasza reprezentacja zagra z Senegalem. Kibicujemy naszym sportowcom i mamy nadzieję, że nasza drużyna wygra ten mecz.

Trzymamy mocno kciuki.

Więcej zdjęć w galerii


Wycieczka rowerowa klasy VI do Byczyny

15 czerwca 2018r.

Więcej zdjęć w galerii


Spotkanie integracyjne

14 czerwca 2018r.

Uczniowie klasy VI i VII uczestniczyli w spotkaniu integracyjnym z wychowankami Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Uszycach. Rozegrano między innymi mecz piłki nożnej. Było też biesiadowanie przy ognisku.

Więcej zdjęć w galerii


Spotkanie z optometrystą

13 czerwca 2018r.

Dzisiaj odbyło się spotkanie z panią Luizą Krasucką optometrystką, która zajmuje się korekcją wad wzroku, diagnozuje zaburzenia widzenia obuocznego oraz akomodacji i prowadzi terapię widzenia.

Więcej zdjęć w galerii


X Konkurs „Śpiewam i recytuję w języku niemieckim”

12 czerwca 2018r.

X Konkurs „Śpiewam i recytuję w języku niemieckim” - etap gminny odbył się w Gorzowie Śląskim. Wzięło w nim udział sześciu uczniów naszej szkoły.

Więcej zdjęć w galerii


Piknik podsumowujący udział w projekcie

11 czerwca 2018r.

Na zakończenie projektu edukacyjnego Wyrównywanie szans "Bystrzak" uczniowie naszej szkoły wzięli udział w projekcie, w czasie którego przedstawiali umiejętności nabyte w trakcie zajęć.
Odbyło się wiele ciekawych doświadczeń.

Więcej zdjęć w galerii


Jak nie czytam, jak czytam

8 czerwca 2018r.

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w ogólnopolskiej akcji czytelniczej "Jak nie czytam, jak czytam". Polegała ona na 15-minutowym wspólnym czytaniu książek w całej Polsce. Akcja rozpoczęła się o godzinie 10:00.

Więcej zdjęć w galerii


<

Straż Pożarna w naszej szkole

5 czerwca 2018r.

Dzisiaj pod budynek naszej szkoły przyjechał samochód straży pożarnej. Mogliśmy zobaczyć wyposażenie takiego pojazdu, ale też przejechać się nawet przy włączonym sygnale dźwiękowym, tak jakbyśmy jechali do akcji.
Było fajnie.

Więcej zdjęć w galerii


Praktyczny egzamin na kartę rowerową

30 maja 2018r.

Dzisiaj przed nami druga część egzaminu na kartę rowerową.
Tradycją naszej szkoły stało się zdawanie części praktycznej egzaminu na kartę rowerową w Dzień Dziecka.
Wcześniej musieliśmy poprawnie napisać test z przepisów ruchu drogowego. Odbyły się też zajęcia z udzielania pierwszej pomocy i z prawidłowego przygotowania roweru do jazdy.
O godzinie 10 przyjechał pan policjant i 13 uczniów klasy czwartej pod okiem pana policjanta przejechało przygotowany wcześniej tor. Trzeba było zatrzymać się przed przejściem dla pieszych, na którym pojawiali sie przechodnie, przejechać rondo, a następnie tor w kształcie ósemki i slalom między pachołkami.
Do części praktycznej egzaminu przygotowywała nas Pani Gabriela Skowron, która uczy nas wychowania fizycznego.
Wszyscy pomyślnie zdaliśmy egzamin i mogliśmy dalej świętować Dzień Dziecka.

Więcej zdjęć w galerii


Dzień Dziecka w naszej szkole

30 maja 2018r.

Dzień Dziecka w naszej szkole zawsze odbywa się na sportowo.
Odbył sie mecz uczniowie-nauczyciele i pracownicy szkoły. Tym razem uczniowie oszczędzili nauczycieli i wynik meczu 0 : 0.
Były też rozgrywki sportowe między uczniami. Na zakończenie mieliśmy poczęstunek ufundowany przez rodziców - kiełbaska z grila i frytki oraz sok.
Bawiliśmy sie tak dobrze, że ani się nie obejrzeliśmy, a tu juz trzeba było zbierać się do domu.
Już czekamy na kolejny Dzień Dziecka.

Więcej zdjęć w galerii


Wycieczka do Enegylandii w Zatorze

24 maja 2018r.

Dzisiaj trzeba było wcześnie wstać, ale nikt z nas nie protestował. Nie mogliśmy się już doczekać tego dnia. Wycieczka do Rodzinnego Parku Rozrywki w Zatorze niektórym z nas już się przyśniła, a dzisiaj spełni się w rzeczywistości.
...
Było super. Jesteśmy zmęczeni, ale było warto. Spędziliśmy bardzo fajnie dzień; zjeżdżaliśmy z wysokości, huśtaliśmy się na huśtawkach, jeździliśmy samochodzikami.
Jutro możemy odpocząć, bo nie idziemy do szkoły.

Więcej zdjęć w galerii


Dzień Matki i Ojca

23 maja 2018r.

"Kocham Cię Mamo,
Kocham Cię Tato"

Dzisiaj chcemy podziękować naszym rodzicom za to, że są i że zawsze możemy na nich liczyć. Przygotowaliśmy dla Nich program artystyczny i własnoręcznie przygotowane upominki, ale też każdy z nas chciał przekazać swoim Kochanym Rodzicom kilka słów kierowanych tylko do nich.
Pan Dariusz Niedrygoś, który uczy w naszej szkole języka polskiego przygotował prezentację filmową, w której mogliśmy przekazać swoim rodzicom kilka słów płynących prosto z serca.
Jesteśmy przekonani, że te kilka słów to więcej, niż drogie prezenty.

Więcej zdjęć w galerii


Czcimy rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja

25 kwietnia 2018r.

Święto Konstytucji 3 Maja to ważny dzień w kalendarzu polskich świąt narodowych. 3 maja 1791r. Sejm Czteroletni uchwalił ustawę rządową zwaną później Konstytucją 3 Maja. Gwarantowała prawo powszechnej wolności dla szlachty i mieszczaństwa. Regulowała zasady funkcjonowania władz państwowych oraz prawa i obowiązki obywateli Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

Dzisiaj czcimy to święto uroczystym apelem. Każdy z nas ma przypięty kotylion biało-czerwony symbolizujący nasze barwy narodowe.

Więcej zdjęć w galerii


Życie i Kultura w Średniowieczu

25 kwietnia 2018r.

Dzisiaj odwiedziła nas grupa artystyczna Rekonstrukto. Zaprezentowali nam przegląd rycerskiego ekwipunku i uzbrojenia, zapierające dech w piersiach pojedynki oraz pasowanie na rycerza i kodeks rycerski. Przedstawili modę i obyczaje średniowiecza, prawo w średniowieczu - zakuwanie w dyby.
Była to ciekawa lekcja historii.

Więcej zdjęć w galerii


Konkurs strażacki - etap gminny

22 marzec 2018r.

Drugi etap konkursu strażackiego - etap gminny odbył sie w Gorzowie Śląskim.
Wzięli w nim udział: Jakub Psuja, Tomasz Ulbrych, Dawid Marcinów, Wiktoria Psuja i Patryk Kierzek.

Więcej zdjęć w galerii


Pierwszy Dzień Wiosny

21 marzec 2018r.

Pierwszy Dzień Wiosny zbiegł się z Rekolekcjami Wielkopostnym.
Każda klasa przygotowała gaik, którym przywitała wiosnę. Zaprezentowano je na sali gimnastycznej.

Więcej zdjęć w galerii


Rekolekcje Wielkopostne

19 marzec 2018r.

Dzisiaj rozpoczęły się Rekolekcje w naszej parafii. Gościliśmy w szkole księdza rekolekcjonistę, który bardzo ciekawie prowadził naukę rekolekcyjną.

Więcej zdjęć w galerii


Konkurs strażacki - etap szkolny

14 marzec 2018r.

W szkolnym etapie konkursu stażackiego wzięło udział 14 uczniów naszej szkoły z klas czwartej, piątej, szóstej i siódmej.
Najlepiej wypadli Jakub Psuja, Tomasz Ulbrych, Dawid Marcinów, Wiktoria Psuja i Patryk Kierzek.
Wszystkim zwycięzcom gratulujemy.

Więcej zdjęć w galerii


Cyrk Heca w naszej szkole

5 marzec 2018r.

Już po raz drugi odwiedził nas w tym roku szkolnym Cyrk. Tym razem był to Cyrk Heca. Podobnie jak poprzednio było wiele radości i zabawy.

Więcej zdjęć w galerii


Warsztaty rzeźbiarskie

28 luty 2018r.

Dzisiaj mieliśmy niepowtarzalną okazję spotkać ludowego rzeźbiarza, pana Zdzisława Spodzieję. Pan Zdzisław przyjechał do nas nie tylko podzielić się swoją pasją rzeźbiarską, ale także pokazał nam jak można rzeźbić w mydle. Były to bardzo ciekawe zajęcia warsztatowe. Być może za kilka lat ktoś z nas będzie tak potrafił rzeźbić jak nasz dzisiejszy gość.

Więcej zdjęć w galerii


Dzień Bezpiecznego Internetu

23 luty 2018r.

W tym roku szkolnym po raz pierwszy nasza szkoła włączyła się w akcję "Dzień Bezpiecznego Internetu". Uczniowie mieli przygotować plakaty: klasy I - III "Mój dzień z komputerem", a klasy IV - VII "Bezpieczne korzystanie z Internetu".
W piątek 23 lutego odbyły się lekcje edukacyjne poświęcone zagrożeniom wynikającym z niewłaściwego korzystania z Internetu.
Rozstrzygnięto równiez konkurs na plakat. Pierwsze miejsce otrzymali: Jakub Mastalerz z klasy IV i Jagoda Kierzek z klasy V. Drugie miejsce zajęła uczennica Małgorzata Marcinów z klasy III i uczniowie klasy IV: Szymon Gacka, Wiktoria Odoj, Tomasz Skowron, Marcel Ulbrych i Julia Zawadzka. Pozostali uczniowie zajęli trzecie miejsce.

Więcej zdjęć w galerii


Walentynki

14 luty 2018r.

Walentynki w naszej szkole to już tadycja. Jak co roku przygotowujemy serduszka i upominki dla swoich koleżanek i kolegów. Uroczyste rozdanie walentynek odbywa się na sali gimnastycznej.

Więcej zdjęć w galerii


Zabawa karnawałowa

7 luty 2018r.

Dzisiaj po południu odbyła się w naszej szkole zabawa karnawałowa, na którą zawsze staramy się zaskoczyć wszystkich swoim ciekawym przebraniem. I tym razem było podobnie. Podczas zabawy odbył się konkurs na najciekawsze przebranie. Były też gry i zabawy, a także poczęstunek.
Bawiliśmy się tak fajnie, że nawet nie zauważyliśmy, a już trzeba było wracać do domu.

Więcej zdjęć w galerii


Dzień Babci i Dziadka

7 lutego 2018r.

Dla naszych ukochanych Babć i Dziadków przygotowaliśmy krótki program artystyczny. Były wiersze i piosenki, a także życzenia i upominki dla naszych Dziadków. Na koniec wspólnie z Dziadkami zatańczyliśmy Boogie Woogie.

Więcej zdjęć w galerii


WIGILIA KLASOWA

20 grudnia 2017r.

Na godzinach z wychowawcą uczniowie poszczególnych klas przygotowywali sobie klasowe wigilie. Dzielili się opłatkiem, składali sobie życzenia, śpiewali kolędy.

Więcej zdjęć w galerii


JASEŁKA

Dnia 16 grudnia 2017r. odbyły się w naszej szkole Jasełka.

Więcej zdjęć w galerii


WYCIECZKA DO CZĘSTOCHOWY

Dnia 4 grudnia 2017r. o godzinie 8 rano uczniowie naszej szkoły wyjechali na szkolną wycieczkę do Częstochowy, gdzie między innymi spotkali Mikołaja, który obdarował ich słodkimi upominkami.

Więcej zdjęć w galerii


CYRK W NASZEJ SZKOLE

1 grudnia 2017r.

Więcej zdjęć w galerii


DYSKOTEKA ANDRZEJKOWA

30 listopada 2017r. odbyła się w naszej szkole dyskoteka andrzejkowa. Były wróżby, zabawy i poczęstunek.

Więcej zdjęć w galerii


SPOTKANIE Z POLICJANTEM

Dnia 20 listopada 2017r. odbyło się w naszej szkole spotkanie z policjantem. Dowiedzieliśmy się jak bezpiecznie poruszać się o zmroku poza miastem i jak ważne jest dla naszego bezpieczeństwa noszenie elementów odblaskowych.

Więcej zdjęć w galerii


SPOTKANIE Z PODRÓŻNIKIEM

16 listopada odwiedził nas pan Przemysław Supernak, podróżnik i globtroter, który bardzo ciekawie opowiadał o swoich podróżach po różnych kontynentach. Mieliśmy niepowtarzalną okazję dowiedzieć się jak żyją ludzie w innych krajach, jaka jest ich kultura i zwyczaje.

Więcej zdjęć w galerii


ŚNIADANIE DAJE MOC

Śniadanie to najważniejszy posiłek dnia. Nie można o nim zapominać, a zasada ta tyczy się szczególnie dzieci, które potrzebują dużo siły i energii do nauki i zabawy. 8 listopada 2017 roku w naszej szkole odbyła się akcja Śniadanie daje moc. Ma ona na celu propagowanie zdrowego odżywiania wśród dzieci i młodzieży. Uczniowie bardzo chętnie zjadali przygotowane wcześniej zdrowe kanapki z warzywami, nabiałem i wędlinami, które są niezbędne do zbilansowanej diety każdego człowieka. Projekt jest świetną nauką żywienia dla młodych osób i w naszej szkole z pewnością się sprawdził. Mamy nadzieję, że nasi uczniowie zawsze będą mięć taki apetyt nie tylko na warzywa i owoce, ale również na wiedzę!

Więcej zdjęć w galerii


ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

8 listopada 2017r. odbyła się uroczysta akademia z okazji Rocznicy Odzyskania Niepodległości.

Więcej zdjęć w galerii


DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Dnia 11 października 2017 roku odbyła się w szkole uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Uczniowie pod opieką pani Elżbiety Hajduk i pani Anety Bagińskiej zaprezentowali montaż słowno - muzyczny, w którym wyrazili wdzięczność nauczycielom i pracownikom szkoły za trud pracy, którą wkładają na co dzień w kształtowanie serc i umysłów uczniów.

Więcej zdjęć w galerii


TEATRZYK "TRZY ŚWINKI"

15 września 2017r.

Więcej zdjęć w galerii


VII ŚWIATOWY DZIEŃ
TABLICZKI MNOŻENIA

29 września 2017r. uczniowie naszej szkoły po raz pierwszy wzięli udział w VII Światowym Dniu Tabliczki Mnożenia.

Przygotowania do akcji rozpoczęły się już 20 września, kiedy to na szkolnym korytarzu pojawił się szczegółowy plan obchodów VII ŚDTM.
W piątek 22 września 9 chętnych uczniów pomyślnie zdało egzamin na egzaminatora i zapoznali się z obowiązkami, jakie będą musieli spełnić w piątek 29 września 2017r.
Każda klasa przygotowała plakat promujący tabliczkę mnożenia, który wywiesiła na drzwiach swoich klas od strony korytarza.

29 września 2017r. trzy komisje egzaminacyjne sprawdzały uczniów i dorosłych ze znajomości tabliczki mnożenia. Zgodnie z regulaminem każdy zespół dysponował stoperem i na rozwiązanie 5 przykładów uczniowie i dorośli mieli 3 minuty. Osoby, które poprawnie rozwiązały zadania przybijały z egzaminatorami „piątkę” i otrzymywały Odznakę Eksperta Tabliczki Mnożenia. W tym dniu na lekcjach matematyki uczniowie rozwiązywali zagadki i różne łamigłówki związane z tabliczką mnożenia.

Do egzaminu 29 września przystąpiło 17 uczniów i 10 nauczycieli i pracowników szkoły. Łącznie w akcji wzięło udział 26 uczniów czyli 84% obecnych w tym dniu uczniów klas IV - VII. Podsumowanie całej akcji i rozdanie certyfikatów uczniom, nauczycielom i pracownikom szkoły odbyło się w poniedziałek 2 października na uroczystym apelu.

Więcej zdjęć w galerii


ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

Dnia 4 września 2017 roku o godzinie 8.00 uroczystą Mszą Świętą rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2017/2018. Wszystkim dzieciom życzymy, by nauka w nowym roku szkolnym była udaną przygodą edukacyjną, zapewniającą mądre poznawanie świata i rozwijania własnych talentów. Niech czas spędzony w szkole zaowocuje zdobywaniem wiedzy, dobrymi ocenami, ciekawymi zajęciami w przyjaznej, pełnej życzliwości atmosferze oraz wspaniałymi i trwałymi przyjaźniami.

Więcej zdjęć w galerii